пʼятниця, 26 березня 2010 р.

Абетка покаяння

Аз єсмь безодня грiха й болото всякої нечистоти, я є вмiстилище всiх злих i недобрих вчинкiв; горе менi, горе менi, Боже мiй, горе менi, Свiтотворче й Сотворителю мiй, Свiтло й Життя душi моєї. Що скажу Тобi, вiддаливши себе вiд лиця Твого? Або що промовлю до Тебе, вiдкинувши себе вiд свiтла очей Твоїх? Бо я порушив заповiдь Твою, як i Адам на початку, й нiколи не принiс Тобi жертви покаяння; нинi ж, пiзнавши падiння своє, з глибини душi моєї в покаяннi взиваю до Тебе, Милостивий: Помилуй мене, Господи Боже мiй, до покаяння поклич мене, падшого.Бог мiй Ти, Свiтотворець i Сотворитель мiй, Охоронитель життя мого й Заступник мiй, я ж творiння Твоє й дiло рук Твоїх; але горе менi, прабатькiвський грiх царює в менi та зла воля опановує мене, i я, мов раб, завжди служу грiховi й тим прогнiвляю Тебе, Володаря й Бога мого; але, припадаючи до Твоєї благостi, смиренно молю Тебе, Щедрий:


Помилуй мене, Творче мiй преславний;
Помилуй мене, Сотворителю мiй предивний;
Помилуй мене, Боже мiй предвiчний;
Помилуй мене, Господи мiй пребезсмертний;
Помилуй мене, Владико мiй премилостивий;
Помилуй мене, Царю мiй прекрiпкий;
Помилуй мене, Призвателю мiй з небуття у буття;
Помилуй мене, Ти, що вдихнув у тiло моє духа безсмертя;
Помилуй мене, Ти, що вшанував мене Своїм образом i подобою;
Помилуй мене, Ти, що пiднiс мене вище всього видимого;
Помилуй мене, усiх благ Подателю, що дав менi відання пiзнавати й любити Тебе;
Помилуй мене, Животворящий мене Своєю благодаттю;
Помилуй мене, Господи Боже мiй, до покаяння поклич мене, падшого.


Владико мiй i Господи, як приступлю до Тебе я, обтяжений безлiччю грiхiв? Якими очима подивлюся на Тебе, пресвiтлого Творця мого? Яке принесу Тобi покаяння? Якщо бо заплачу — оскверню тiльки землю сльозами моїми, якщо скривджу себе — скривджу образ Твiй, сущий у менi; але в покаяннi очисти мене вiд усякої скверни i душу мою осяй свiтлом милостивого лиця Твого, щоб радiсно заспiвав Тобi: Алилуя!


Голос уст Твоїх завжди зневажав, услiд пр´иписiв Твоїх нiколи не ходив, але ретельно виконував волю диявола i вслiд похотi своєї старанно ходив; нинi ж, гiрко пiзнавши падiння своє, у темрявi духовнiй зi сльозами шукаю Тебе, незаходиме Свiтло моє, у покаяннi взиваючи:


Помилуй мене, у беззаконнi зачатого;
Помилуй мене, у грiхах народженого;
Помилуй мене, що блудно своє життя прожив;
Помилуй мене, що мислю завжди зле;
Помилуй мене, що не дбаю про спасiння своє;
Помилуй мене, що лiнуюся чинити благоугодне Тобi;
Помилуй мене, що вiддалився вiд Тебе, вiчносущного Свiтла мого;
Помилуй мене, що заблукав у пустелi пристрастей своїх;
Помилуй мене, що вiдiйшов вiд Твоєї благодатi;
Помилуй мене, що вiддав душу свою пiтьмi грiховнiй;
Помилуй мене, порушника закону Твого;
Помилуй мене, порушника заповiдей Твоїх;
Помилуй мене, Господи Боже мiй, до покаяння поклич мене, падшого.


Добре i праведно є не вiддалятися вiд Тебе, Джерела свiтла, але пiтьма грiховна, яку я привернув до себе злими моїми вчинками, огортає мене, як нiч, i, потьмарюючи душу мою, вiдводить мене вiд Тебе, Бога мого; але молю Тебе, Сотворителю мiй: осяй блискавкою i розжени морок пристрастей моїх, щоб у свiтлi Твоєму побачити свiтло, вдячно спiваючи: Алилуя!


Єство природи порушив я, окаянний, бо згрiшив грiхами, якi неможливо й вимовити; але Ти, Боже, як Серцезнавець, що бачиш усе, не вияви моє таємне перед Ангелами Твоїми, не вкинь мене в геєну вогн´енну, але змилосердившись, прости менi все зло, заподiяне мною, що взиваю:


Помилуй мене, що осквернився багатьма грiхами;
Помилуй мене, що вселився у пекло замiсть раю;
Помилуй мене, що полюбив пiтьму бiльше за свiтло;
Помилуй мене, що кинувся у вогняну пiч пристрастей;
Помилуй мене, що скривдив Тебе негiдними словами;
Помилуй мене, що не послухав Твоїх повелiнь;
Помилуй мене, що засудив ближнього мого;
Помилуй мене, що обмовив брата мого
Помилуй мене, що не виконав обiтниць своїх перед Тобою;
Помилуй мене, що не дотримав заповiтiв духовного отця мого;
Помилуй мене, що призиваю iм’я Твоє даремно;
Помилуй мене, що нiчого доброго не вчинив перед Тобою;
Помилуй мене, Господи Боже мiй, до покаяння поклич мене, падшого.


Життя суще i джерело життя, життєначальна Тройце, нероздiльне й незлитне Божество Отче, Сине i Душе Святий, зглянься на мене, створеного за образом i подобою Твоєю, онови мiй розум, слово виправи й дух освяти, щоб в оновленому тричасному моєму єствi розумно спiвати Тобi: Алилуя!


Земля я i в землю повернуся, з якої узятий, як Сам Ти сказав, Сотворителю мiй преславний; але ранiше, нiж смерть прийде до мене, перше, нiж у грiб увiйду, оглядаючись на беззаконне життя моє, зi сльозами взиваю до Тебе, Творця мого:


Помилуй мене, заслiпленого пристрастями;
Помилуй мене, заблуканого на шляхах моїх;
Помилуй мене, переможеного скупiстю;
Помилуй мене, з’їденого заздрiстю;
Помилуй мене, що згрiшив проти Тебе об’їданням ненаситним;
Помилуй мене, що прогнiвив Тебе пияцтвом безмiрним;
Помилуй мене, що не нагодував голодного;
Помилуй мене, що не напоїв спраглого;
Помилуй мене, що не маю любовi до брата свого;
Помилуй мене, що не шанував належно батькiв своїх;
Помилуй мене, що згрiшив перед Тобою дiлом, словом i думкою;
Помилуй мене, що засмутив Тебе вiльними й невiльними злими дiлами моїми;
Помилуй мене, Господи Боже мiй, до покаяння поклич мене, падшого.


Iстинно, якщо хочеш Ти, Всемогутнiй Боже, перемагається єство природи; єство моє день i нiч тягне мене до грiха й поневолює мене, але Ти, як Сотворитель єства, вгаси грiховний потяг його, оновивши росою благодатi Твоєї, щоб безперешкодно спiвав Тобi: Алилуя!


Коли згрiшив хто, як я, окаянний? Якого грiха не вчинив, якого беззаконня не заподiяв, якого зла не намислив у душi моїй! О горе менi, горе менi, що буде зi мною i де я опинюся? Але перше цiєї праведної вiдплати Твоєї смиренно молю Тебе, милостивий Боже, як отця блудний син:


Помилуй мене, окаянного;
Помилуй мене, немилосердного;
Помилуй мене, жорстокого;
Помилуй мене, гнiвливого;
Помилуй мене, марнославного;
Помилуй мене, гордого;
Помилуй мене, скверного;
Помилуй мене, блудного;
Помилуй мене, пiдступного;
Помилуй мене, злопам’ятного;
Помилуй мене, закам’янiлого серцем;
Помилуй мене, спаленого совiстю;
Помилуй мене, Господи Боже мiй, до покаяння поклич мене, падшого.


Лагiдне промiння благодатi Твоєї не сховай вiд мене, Свiтотворче й Сотворителю мiй, але осяй мене ним, просвiти милостиве лице Твоє на мене, раба Твого, i навчи мене творити волю Твою, щоб у добрих дiлах моїх радiсно спiвав Тобi, Небесному Отцю моєму: Алилуя!


Морок i непроглядну нiч грiховного життя заподiяли менi незлiченнi грiхи мої, вони ж вiдчужують мене вiд Тебе, вiчносущного Свiтла мого й наближують мене до пекла найглибшого, що його палiння й морок жахають мене й нинi; райськi ж оселi Твої, приготованi праведникам, i блаженство тих, що живуть у них, сповнюють душу мою скорботою, бо я вiддалений вiд цього вiчносущного життя; але поки живу на землi й у плотi перебуваю, не позбавлений цiєї надiї, полум’яніючи бо любов’ю до Тебе, вiд усього серця взиваю до Тебе:


Помилуй мене, лiнивого;
Помилуй мене, невдячного;
Помилуй мене, пустомовця;
Помилуй мене, лихословця;
Помилуй мене, смiхотворця;
Помилуй мене, срiблолюбця;
Помилуй мене, клятвопорушника;
Помилуй мене, пияка;
Помилуй мене, непоступливого;
Помилуй мене, непокiрливого;
Помилуй мене, лживого;
Помилуй мене, улесливого;
Помилуй мене, Господи Боже мiй, до покаяння поклич мене, падшого.


На небо очi мої зводжу й духом весь стою перед Тобою, Отче Небесний, але тлiнне єство тягне мене додолу й грiхи мої незчисленнi штовхають душу мою в пекло; Ти ж, Творче й Сотворителю мiй, як Всемогутнiй та Милосердний онови мене, щоб повсякчас пiдносився розумом угору, як орел, переможно спiваючи Тобi пiсню: Алилуя!


Око моє завжди лукаве, усякою мерзотою й нечистотою сповнене, Боже мiй i Творче мiй, бо завжди дивився на недостойне, спокусливою красою свiту цього захоплювався, вводячи душу у всяку нечистоту, красу ж речей свiту цього, вiд яких мiг би навчатися пiзнавати й любити Тебе, нiколи очима своїми не споглядав, нинi ж, коли затьмарилися душевнi очi мої, у слiпотi духовнiй перебуваючи, взиваю до Тебе, Свiтла мого:


Помилуй мене, що до Тебе взиваю;
Помилуй мене, що упокореним серцем до Тебе припадаю;
Помилуй мене, що з любов’ю Тобi молюся;
Помилуй мене, що приношу Тобi, як сльози, слова мої;
Помилуй мене й не вiдкинь мене вiд лиця Твого;
Помилуй мене i подай менi джерело слiз, щоб гiрко плакав за дiла свої;
Помилуй мене й виведи душу мою з в’язницi пристрастей;
Помилуй мене i духа праведностi вiднови в нутрi моєму;
Помилуй мене й вiднови в менi образ Твiй;
Помилуй мене, Свiтло моє, й просвiти душевнi очi мої;
Помилуй мене й сотвори мене храмом, у якому Ти живеш;
Помилуй мене, Господи Боже мiй, до покаяння поклич мене, падшого.


Полум’я любовi моєї до Тебе, Сотворителю мiй, не згасло ще до кiнця, i дух мiй завжди полум’яніє до Тебе, первообразу мого; сльози розчулення й радостi за Тебе не висохли ще в мене до краю, i, як хмара дощова в посуху, iнодi находять на мене й зрошують мене; лукавство ж, що гнiздиться в менi, й суєтнiсть свiту цього, що оточує мене, поглинають їх, але ж, коли зiйде на мене хвиля благодатi, безперестанно оспiвую Тебе, джерело життя мого: Алилуя!


Розумом моїм нiколи гiдне не мислив, Розуме незбагненний, в життi моєму постiйно блукав манiвцями, вiддаючи себе в руки розбiйникiв, вони ж познiмали з мене одежу нетлiння, яку Ти дав менi у святому хрещеннi моєму, i нинi стою перед Тобою нагий, бо згрiшив проти дружби Твоєї, але насмiлююсь покаянно взивати до Тебе:


Помилуй мене i виправи дух мiй перед Тобою;
Помилуй мене i не входь у суд з рабом Твоїм;
Помилуй мене й не вiдплати менi за дiла мої в день Судний;
Помилуй мене й очисти мене вiд всякої скверни;
Помилуй мене й охорони мене вiд усякої дiї диявола;
Помилуй мене й вiдпусти менi безлiч грiхiв моїх;
Помилуй мене i визволи мене вiд всевладних у менi пристрастей;
Помилуй мене й настанови мене на путь покаяння;
Помилуй мене i дай менi розум творити волю Твою;
Помилуй мене i знайди мене, загублене ягня Твоє;
Помилуй мене i прилучи мене до овець обраної Твоєї отари;
Помилуй мене, Господи Боже мiй, до покаяння поклич мене, падшого.


Слóва недостатньо менi, пречудний Царю i Господи, подай менi сльози покаяння, а по них — сльози розчулення, нехай ними омию нечистоту душi моєї, яку я осквернив злими й негiдними дiлами моїми, щоб у чистотi її радiсно заспiвав Тобi, Боговi моєму: Алилуя!


Тiло моє досхочу годую, дух же мiй тане вiд голоду, о Господи мiй; Господи, дай менi розумiти моє беззаконня, дай пiклування, щоб я наситив дух мiй благими трудами, дай менi намiр вiднинi покласти початок свого спасiння, взиваючи до Тебе спрагненим духом:


Помилуй мене, Мудросте недовiдома;
Помилуй мене, Божество несказанне;
Помилуй мене, Сило непереможна;
Помилуй мене, Славо найвища;
Помилуй мене, Красó пресвiтла;
Помилуй мене, Досконалосте незбагненна;
Помилуй мене, Висотó недосяжна;
Помилуй мене, Милосте безмежна;
Помилуй мене, Всемогутнiй Володарю;
Помилуй мене, небесних чинiв всесвятий Повелителю;
Помилуй мене, трисонячне, трисяйне Свiтло;
Помилуй мене, Отче, Сине i Душе Святий;
Помилуй мене, Господи, Боже мiй, до покаяння поклич мене, падшого.


Утроба моя зiгрiвається любов’ю до Тебе, Творче неба й землi, i дух мiй пiдноситься до Тебе у наднебесне; та горе менi, о негiднiсть моя й недосконалiсть, — усе це втрачаю в одну мить, порушивши заповiдi Твої; але, противлячись грiху, спiваю до Тебе: Алилуя!


Хабарництвом та неправдою багатíю, пiдступнiстю й безсоромнiстю пiдкорений я, не зменшується в менi неправди та облесливостi, заздрiсть мене з’їдає та жадiбнiсть перемагає, усiм беззаконням, як раб, старанно служу, але Ти, милостивий Сотворителю мiй, вiджени усе це зло вiд мене, що з любов’ю й трепетом у покаяннi взиваю Тобi:


Помилуй мене, Веселосте моя й Радосте;
Помилуй мене, Надiє моя преславна;
Помилуй мене, Скарбе мiй нетлiнний;
Помилуй мене, Багатство моє невичерпне;
Помилуй мене, Просвiто розуму мого й серця;
Помилуй мене, Здоров’я душi моєї й тiла;
Помилуй мене, Наставнику мiй предобрий;
Помилуй мене, Хранителю мiй преблагий;
Помилуй мене, iстинна Втiхо тих, що плачуть;
Помилуй мене, Пристановище наше й Уповання;
Помилуй мене, бо Ти стираєш усi негiднi дiла нашi;
Помилуй мене, бо Ти охороняєш нас святими Твоїми Ангелами;
Помилуй мене, Господи Боже мiй, до покаяння поклич мене, падшого.


Цнотливiсть порушив я, окаянний, вiд ранньої юностi моєї, й вiдтодi я — покiрний раб того грiха. Який вид цього грiха я не вчинив? Якого беззаконня не заподiяв? Усяке почуття душi моєї й усякий член тiла осквернив, розб´естив i негiдним зробив; але молю Тебе, незлобивий Господи, визволи мене вiд блудних пристрастей плотi моєї, бо я кличу Тобi: Алилуя!


Чистоти душевної не знайшов i душу свою в пiтьму грiховну вiддав; о горе менi; розбiйник я для душi своєї, бо змучив її до краю й немає цiлого мiсця на нiй; зiрвав з неї одяг боготканний та зодягнув в одежу пристрастей плотi моєї, одежу розiрвану й осквéрнену. О окаянство моє! Що скажу Тобi, Отче щедрий, або що промовлю до Тебе у виправдання своє, Суддé праведний? Проте, як нáвчений, прошу у Тебе помилування, гiрко взиваючи:


Помилуй мене, полум’яносвíтла Любове;
Помилуй мене, вiчносвiтла Премудросте;
Помилуй мене, Скарбе добра;
Помилуй мене, життя Подателю;
Помилуй мене, бо Ти всюди є i все наповняєш;
Помилуй мене, бо Ти твориш дивнi чудеса;
Помилуй мене, бо Ти передбачив нездiйснене як здiйснене;
Помилуй мене, не покинь нас серед грiха i смертi;
Помилуй мене, бо Ти животвориш мертвих духом;
Помилуй мене, бо Ти очищуєш осквернених совiстю;
Помилуй мене, бо Ти схиляєшся на зiтхання нашi до Тебе;
Помилуй мене, бо Ти сповнюєш милiстю Своєю всi дiла рук Твоїх;
Помилуй мене, Господи Боже мiй, до покаяння поклич мене, падшого.


Широтою благодатi Твоєї, Триiпостасний Боже, покрий мої провини, як покрив Ти колись провину Богоотця Давида, i прийми моє покаяння, як прийняв Ти покаяння Манасiї царя, i прийми мене, заблуканого на шляхах моїх, як покликав Ти гонителя Павла, i дай менi з любов’ю повiки спiвати Тобi: Алилуя!


Юнiсть моя пройшла у безумствi i початок життя мого — в лiнощах до чесноти, не насадив бо тодi в серцi моїм насiння хлiба духовного, що ж´ивить життя вiчне, Боже мiй i Господи, насiння ж тéрня й будякá завзято в собi насаджував; нинi ж, коли посходили в менi всi цi злi паростки, — пронизують душу мою, проходять у саме серце i все єство моє сповнюють хворобою. Умилосердися, о Боже мiй, та попали вогнем Божества Твого усе грiховне терня в менi, що взиваю до Тебе болiсно:


Помилуй мене, Отче безпочатковий,
Сине предвiчний i Душе вiчносущний;
Помилуй мене, Триiпостасна Державо;
Помилуй мене, нероздiльне i незлитне Божество;
Помилуй мене, Єдине царство й волóдарство;
Помилуй мене, Єдина воле й бажання;
Помилуй мене, Той, Кого страхаються i тремтять херувими;
Помилуй мене, Той, перед Ким закривають лиця свої страшнi серафими;
Помилуй мене, Той, Кого боїться сонце i тремтить мiсяць;
Помилуй мене, Той, перед Ким димлять гори й рiки бiжать назад;
Помилуй мене, Боже, перед Котрим схиляляється всяке колiно небесних, земних i пiдземних;
Помилуй мене, Боже, Якого все творiння на небi й на землi безперестанно славословить;
Помилуй мене, Господи Боже мiй, до покаяння поклич мене, падшого.


Як Творець всемогутнiй i Володар незлобивий не пом’яни моїх беззаконь, якими Тебе прогнiвив: дiлом, словом та думкою, свiдомо й несвiдомо, усе менi, Боже милостивий, прости i розрiши вiд них, i вилий на мене, як краплi дощовí, благодать Твою, щоб хоч вiднинi почав служити Тобi, Сотворителевi моєму, завжди спiваючи: Алилуя!


Молитва


Владико Христе Боже, що страстями Своїми пристрастi мої зцiлив i ранами Своїми мої рани вилiкував! Подай менi, що перед Тобою багато нагрiшив, сльози розчулення; дай змогу моєму тiлу насолоджуватися пахощами Животворчого Тiла Твого, а душу мою усолоди Твоєю Чеснóю Кров’ю вiд тiєї гiркоти, котрою мене напував супротивник; пiднеси мiй розум до Тебе, бо прилип до землi, i вiведи мене з ями погибелi; бо не маю покаяння, не маю душевного жалю за грiхи, не маю сльози втiшної, що приводить дiтей Твоїх до їх наслiддя. Затьмарив я розум життєвими пристрастями i, як хворий, не можу споглянути на Тебе у хворобi, не можу зiгрiтися сльозами любови до тебе. Але, Владико Господи Iсусе Христе, Скарбе добра, подай менi всецiле покаяння i серце, любов’ю наповнене, щоб шукало Тебе, подай менi благодать Твою й вiднови в менi риси Твого образу. Я покинув Тебе, але Ти не покидай мене; вийди на пошук мене, виведи мене на пасовища Твої та прилучи мене до овець óбраної Твоєї отари, насити мене з ними поживою Божественних Твоїх Таїн, молитвами Пречистої Твоєї Матерi i всiх святих Твоїх. Амiнь.


________________________________________


Немає грiха, в якому не можна було б покаятися, бо немає грiха, який би перевершив Боже милосердя. Щире покаяння очищає, обмиває нас вiд бруду грiхiв, ми наче народжуємося нáново i починаємо життя «спочатку». Не пiзно каятися до останнього подиху, але пiсля смертi каяття вже не матиме нiякої сили. Тому не можна вiдкладати покаяння, бо не знаємо часу, коли нашу душу забере Господь. Сказано, що нiхто нечистий не ввiйде у Царство Боже. Це означає, що без покаяння прийти до Бога у вiчну радiсть неможливо.


Покаяння i сповiдь — ось, що потрiбно сьогоднi.


Просити у Бога покаяння — це значить просити просвíти… Перебуваючи в покаяннi, людина зберiгає благодать Божу.


Просiть покаяння, покаяння, покаяння. Ми потребуємо покаяння… Моя незмiнна порада людям: кайтеся та сповiдайтеся, щоб диявола було позбавлено прав, а ви позбавилися бiсíвського впливу.


Коли людина вiрує, що вона гiрша за всiх, тодi єдине «Господи, помилуй», яке вона промовить за свiт, буде вартiснiшим за тисячi «Господи, помилуй» iншого.


Ми ще не усвiдомили, що покаянням людина може змiнити рiшення Бога. Покаяння сприяє зникненню зла.


Будемо просити покаяння для всього свiту.


Старець Паїсiй Святогорець

понеділок, 15 березня 2010 р.

Молитва до Ісуса

Моя любове, Ісусе, даруй мені відпочинок у Тобі - Вищому від усього,

Вищому від усього створеного,
Вищому від усіх Твоїх ангелів,
Вищому від усіх похвал,
Вищому від усякої слави і честі,
Вищому від усієї небесної армії,
Тому що Ти один - Вищий від усіх.
Ти єдиний Всемогутній і найвищий між усіма.
Прийди до мене і визволи мене від моїх кайданів,
Дай мені свободу, без Тебе неповна моя радість,
Без Тебе мій стіл пустий.

Амінь

Молитва в часі пошесних недуг


Отче небесний! Твій єдинородний Син, Господь наш Ісус Христос, сказав: "Просіть і дасться вам, стукайте, той отвориться вам". Тож у найглибшій покорі припадаю перед Тобою, Отче безконечного милосердя, та зі сльозами в очах молю Тебе: зглянься ласкаво на нещасний нарід, з-поміж якого невмолима смерть забирає щораз нові жертви. Господи, Господи! Признаю, що це наші беззаконня стали причиною згуби стількох людей. Я свідомий того, що це за нашу непам'ять на Тебе мрець за мерцем сходить у гріб. Ми провинилися й тяжко провинилися перед Тобою, всемогутній Господи Боже! Але Ти, Всезнаючий, бачиш, що нарід тепер кається за свої беззаконня. Наляканий цією страшною карою, щиро б'ється в груди та з глибини серця молить у Тебе милосердя. Тож, Господи! Ти, що не хочеш смерті грішників, але бажаєш їх навернення, спини Свій справедливий гнів і відверни від розкаяного народу цю заразливу недугу! Змилосердися над нами, щоб ми могли в спокої служити Тобі й дякувати по всі дні життя свого за цю превелику ласку.


А душам тих, що від цієї недуги померли, подай, Господи, вічний упокій там, де нема ні журби, ні болю, ані зітхань, а вічне життя. Вчини це, молю Тебе, наймилосердніший Господи, задля молитов Пресвятої Владичиці Діви Марії, наших Ангелів Хоронителів і всіх Твоїх Святих.
Амінь

Молитва до Євхаристійного Ісуса

Євхаристійний Ісусе, в якому міститься заповіт Божого Милосердя для нас, а особливо для бідних грішників, — уповаємо на Тебе
Євхаристійний Ісусе, що в Тобі міститься нескінченне Милосердя до нас, а особливо до бідних грішників — уповаємо на Тебе
Євхаристійний Ісусе, що в Тобі міститься вічне життя і безмежне Милосердя, щедро дароване нам, а особливо бідним грішникам — уповаємо на Тебе
Євхаристійний Ісусе, в якому міститься Милосердя Отця, і Сина, і Святого Духа до нас, а особливо до бідних грішників — уповаємо на Тебе
Євхаристійний Ісусе, в якому міститься безмежна ціна Милосердя, яка оплатить всі ваші борги, а особливо бідних грішників — уповаємо на Тебе
Євхаристійний Ісусе, в якому міститься джерело живої води, що б'є з безмежного милосердя для нас, а особливо для бідних грішників — уповаємо на Тебе
Євхаристійний Ісусе, в якому міститься вогонь найчистішої любові, котрий палає із лона Предвічного Отця як з безодні нескінченного милосердя для нас, а особливо для бідних грішників — уповаємо на Тебе
Євхаристійний Ісусе, в якому містяться ліки на всі наші немочі. Наче з криниці випливають ті ліки з безмежного милосердя для нас, а особливо для бідних грішників — уповаємо на Тебе
Євхаристійний Ісусе, який містить у собі єднання поміж Богом і нами, завдяки нескінченному милосердю до нас, а особливо до бідних грішників — уповаємо на Тебе
Євхаристійний Ісусе, в якому містяться всі почуття Найсолодшого Серця Ісуса до нас, а особливо до бідних грішників — уповаємо на Тебе
Євхаристійний Ісусе, єдина паша надіє в усіх стражданнях і життєвих труднощах — уповаємо на Тебе
Євхаристійний Ісусе, єдина наша надіє посеред темряви і хаосу — уповаємо на Тебе
Євхаристійний Ісусе, єдина паша надіє у житті та в годині смерті — уповаємо на Тебе
Євхаристійний Ісусе, єдина наша надіє серед невдач та сумнівів — уповаємо на Тебе
Євхаристійний Ісусе, єдина наша надіє посеред фальші та зрад — уповаємо на Тебе
Євхаристійний Ісусе, єдина наша надіє серед темряви і безбожництва, що наповнює землю — уповаємо на Тебе
Євхаристійний Ісусе, єдина наша надіє серед суму і болю, якого ніхто не зрозуміє — уповаємо на Тебе
Євхаристійний Ісусе, єдина наша надіє серед поту і сірості буденщини — уповаємо на Тебе
Євхаристійний Ісусе, єдина наша надіє посеред краху наших надій і змагань — уповаємо на Тебе
Євхаристійний Ісусе, єдина наша надіє серед ворожих атак і потуг пекла — уповаємо на Тебе
Євхаристійний Ісусе, уповатиму на Тебе, коли труднощі перевищуватимуть мої сили, коли я побачу, що зусилля мої марні.
Євхаристійний Ісусе, уповатиму на Тебе, коли неспокій шматуватиме моє серце, а дух схилятиметься до сумнівів.
Євхаристійний Ісусе, уповатиму на Тебе, коли серце моє тремтітиме і смертельний піт зросить чоло.
Євхаристійний Ісусе, уповатиму на Тебе, коли все змовиться проти мене і непроглядний відчай закрадатиметься в мою душу.
Євхаристійний Ісусе, уповатиму на Тебе, коли погляд мій згасатиме до всього дочасного, а душа моя вперше побачить незвідані світи.
Євхаристійний Ісусе, уповатиму па Тебе, коли моя праця буде непосильною, а невдачі супроводжуватимуть мене.
Євхаристійний Ісусе, уповатиму на Тебе, коли видаватиметься важким дотримання чистоти і людська природа бунтуватиметься.
Євхаристійний Ісусе, уповатиму па Тебе, коли ворожі удари будуть скеровані проти мене.
Євхаристійний Ісусе, уповатиму на Тебе, коли мою працю і зусилля осуджуватимуть люди.
Євхаристійний Ісусе, уповатиму на Тебе, коли пролупають Твої вироки; уповатиму тоді на море Твого Милосердя.
Пресвята Трійце, уповаю на безмежне Твоє Милосердя.

св. Фаустина Ковальська

МОЛИТВА ПІД ЧАС ХВОРОБИ РІДНИХ І БЛИЗЬКИХ

Отче Святий, Лікарю душі і тіла!
Ти послав у світ єдинородного Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, який зціляє всяку недугу і рятує від смерти.
Вияви Твою цілительну силу, діткнися до тіла, згаси гарячку вгамуй страждання та всяку приховану недугу.
Будь лікарем слугам Твоїм, підніми їх з ложа страждань і здоровими даруй Твоїй Церкві, щоб Тобі служили і творили Твою святу волю.
Бо Ти єси джерело уздоровлень, Боже наш, і Тобі славу возсилаємо, з єдинородним Твоїм Сином і животворящим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків.
Амінь.

МОЛИТВА ДО ХРИСТА-ЦАРЯ

Ісусе Христе, віддаю Тобі честь як Цареві всесвіту. Всі створіння є створені для Тебе. Розпоряджайся мною, як Своєю Власністю. Я відновлюю свої приречення з часу хрещення: відрікаюся сатани і всіх його діл, всієї гордості і всіх його підступів та обіцяю жити, як нажежить доброму християнинові. В особливіший спосіб обіцяю вжити всіх сил, щоби допомогти перемозі Божих законів і законів св. Церкви. Пресвятий Христе, Боже, жертвую Тобі мої нужденні вчинки з тим наміром, щоби всі люди повірили в Твоє святе царювання і щоби в той спосіб в усьому світі запанувало Твоє царство миру.
Амінь

Таємниця щастя

ПЕРША МОЛИТВА
Ісусе Христе,відвічна насолодо всіх тих,які огортають Тебе любов’ю і перевищують радістю всяке щастя та очікування,правдиве спасіння і надіє кожного грішника. Ти ,котрий об’явив ,що найбільшим Твоїм задоволенням є бути між людьми так, що з любові до них,по упливі заповіданих часів,Ти прийняв людську природу. Пригадай собі ,Ісусе,всі терпіння,перенесені від початку, а властиво ,від своєї святої Муки, як це передбачало одвічне Боже Провидіння і як виявило бажання Найвищого Творця. Пригадай собі,Владико,що ,приготовляючи Євхаристіну Вечерю разом із учнями,після умиття їх ніг,Ти дав Своє Святе Тіло і дорогоцінну Кров,а уділяючи потіхи з властивою добротою,Ти заповів Свою близьку смерть. Пригадай про смуток і тривогу,які Ти відчував у пригнобленій душі,визнаючи перед найближчим оточенням :»Сумна душа Моя аж до смерті». Пригадай собі всі небезпеки,неспокої і болі, які Твоє ніжне тіло перенесло перед розп’яттям; коли Тебе ,як втретє помолившись,обливався кривавим потом,зрадив Твій учень Юда і ти був заарештований за свідоцтвами фальшивих свідків і несправедливо засуджений трьома суддями перед урочистим святом Пасхи-Великоднем. Згадай,як Тебе прив’язали до стовпа роздерли Твоє тіло бичами; що Тебе обнажили з власного одягу і одягнули в іншу одежу на посміховисько; що Тебе терням короновано,а до руки вкладено тростину; що Тобі закрито очі і обличчя; що Тебе били в лице,зневажаючи. На пам’ятку усіх тих зневаг і болів ,які Ти витерпів перед муками на хресті, дай мені перед смертю пережити правдиве упокорення, щиру і докладну сповідь,відбути достойну покуту і отримати прощення всіх гріхів. Амінь.
«Отче наш»,
«Богородице діво»,
Зітхання: О,Ісусе,Милосердя моє,будь прославлений і змилосердися наді мною.»

ДРУГА МОЛИТВА
Ісусе Христе,правдива свободо Ангелів,Раю правдивого щастя, пригадай собі пониження і смуток, які Ти переніс, коли вороги оточили Тебе, наче скажені леви, і тисячами зневаг, каліченням та іншими видуманими ударами додавали Тобі терпіння. З огляду на ті тортури і зневаги, благаю Тебе, Спасителю Божий ,визволи мене від усіх ворожих підступів ,видимих і невидимих, а, розширюючи Свою благословенну опіку, веди дорогою досконалості до вічного спасіння.Амінь.
«Отче наш»,
«Богородице діво»,
Зітхання: О,Ісусе,Милосердя моє,будь прославлений і змилосердися наді мною.»

ТРЕТЯ МОЛИТВА
Ісусе,Створителю неба і землі, якого жодна річ не може ні обмежити, ні обійняти. Ти , котрий все обіймаєш і з’єднуєш Своєю могутністю , згадай собі гіркі терпіння, які Ти відчував тоді, як кати, прив’язуючи Твої святі руки і ноги до хреста, пробили їх наскрізь грубими тупими цвяхами. Розтягаючи Тебе з нечуваною злобою на хресті, вони не задовольнилися Твоїми терпіннями, а зневажали Тебе образливими словами,даючи волю своїй ненависті – збільшували Твої рани додатковими катуваннями. З огляду на безмежні терпіння,які Ти переніс під час розп’яття ,дай мені Твою святу боязнь і Твою правдиву любов. Амінь.
«Отче наш»,
«Богородице діво»,
Зітхання: О,Ісусе,Милосердя моє,будь прославлений і змилосердися наді мною.»

ЧЕТВЕРТА МОЛИТВА
Ісусе,Небесний Лікарю, піднесений на хресті, щоби вилікувати наші рани Твоїми ранами ,згадай про побиття у Твоїх органах тіла так,що кожний із них був у якийсь спосіб пошкоджений. Від стіп до голови не знайдено місця на Твоєму тілі, яке не було би покрите ранами. В такому стані пониженняф , забуваючи власні терпіння, Ти не переставав молитися до Отця небесного за своїх ворогів, взиваючи :» Отче ,відпусти їм ,бо не знають ,що роблять». На підставі того безмежного милосердя і на згадку про ті болі ,вчини так,щоби пам'ять про Твою гірку муку привела нас до досконалої покори і принесла відпущення всіх наших гріхів. Амінь.
«Отче наш»,
«Богородице діво»,
Зітхання: О,Ісусе,Милосердя моє,будь прославлений і змилосердися наді мною.»

ПЯТА МОЛИТВА
Ісусе,Відблиску одвічного сяйва,пригадай про смуток ,якого Ти зазнав у світлі божественного пізнання, розважаючи над призначенням тих, що мали бути відкуплені завдяки заслугам Твоєї святої Муки.
Ти бачив великі натовпи засуджених , які йшли на вічну кару за свої численні гріхи. Тобі було жаль тих нещасних людей, загублених і обездолених. Задля того безмежного співчуття і милосердя, а особливо задля безмірної доброти, яку Ти виявив розкаяному розбійникові , що був, разом із Тобою розп’ятий на хресті, коли Ти йому сказав:»Сьогодні ти будеш зі мною в раю», благаю Тебе ,солодкий Ісусе, покажи мені ,грішному, Твоє милосердя в годині смерті. Амінь.
«Отче наш»,
«Богородице діво»,
Зітхання: О,Ісусе,Милосердя моє,будь прославлений і змилосердися наді мною.»

ШОСТА МОЛИТВА
Ісусе,ласкавий і пресвятий Владико,згадай про муки, які Ти відчув тоді ,коли нагий ,прибитий до хреста,немов нуждар, був висміюваний і погорджуваний. Всі Твої близькі і приятелі залишили тебе, за винятком Твої улюбленої Матері,яка вірно стояла при Тобі під час Твого скону. Ти доручив ЇЇ своєму вірному учневі,говорячи до Пречистої Діви Марії:»Ось син твій»,а до св.. Івана:»Ось Мати твоя».Благаю тебе,мій Визволителю,через меч болю,який прошив через найболіснішу душу Твоєї Матері,співчувай зі мною у всіх терпіннях і досвідченнях,як тілесних ,так і духовних,щоб я їх усіх переніс в житті, а особливо в останній годині перед моєю смертю. Амінь
«Отче наш»,
«Богородице діво»,
Зітхання: О,Ісусе,Милосердя моє,будь прославлений і змилосердися наді мною.»

СЬОМА МОЛИТВА
Ласкавий Господи,джерело невичерпного милосердя,який з глибокою любов’ю промовив на хресті:»Прагну!»Була то спрага помилування людського роду. Прошу Тебе ,Відкупителю мі,розігрій бажання наших сердець, щоби ми витривало змагали у всіх намірених чинностях до досконалості.Згаси в нас пожадливість тіла і світових приман. Амінь.
«Отче наш»,
«Богородице діво»,
Зітхання: О,Ісусе,Милосердя моє,будь прославлений і змилосердися наді мною.»

ВОСЬМА МОЛИТВА
Ісусе,Солодосте сердець і незбагненна Доброто. Задля гіркої жовчі і оцту, які Ти прийняв на хресті з любові до нас ,вчини так,щоб ми достойно приймали Твоє Тіло і Твою пресвяту Кров ,ліки і потіху наших душ під час земної подорожі і в годині смерті. Амінь.
«Отче наш»,
«Богородице діво»,
Зітхання: О,Ісусе,Милосердя моє,будь прославлений і змилосердися наді мною.»

ДЕВЯТА МОЛИТВА
Ісусе,Чесното безмежна, Духовна радосте,пригадай про страсті, які Ти переносив, пригноблений у смутку, бо зближалася Твоя смерть. Тоді Ти був зневажений і висміюваний «вибраним народом» та опущений Твоїм небесним Отцем. Ти закликав голосно:»Боже мій,Боже мій,чому Ти мене покинув?». Прошу Тебе,мій Спасителю, через відчуту тривогу,не опускай мене під час мого терпіння і тривоги,які є передвісниками смерті і Божого суду.Амінь. «Отче наш»,»Богородице дів», «Зітхання- О,Ісусе,Милосердя моє,будь прославлений і змилосердися наді мною.»

ДЕСЯТА МОЛИТВА
Ісусе,Ти,який є початком і кінцем усіх речей, життям і захистом чеснот,пригадай собі,що задля мене Ти був занурений у безмірних терпіннях. Через те безмірне терпіння, спричинене тяжкими ранами,яких завдали Тобі гріхи світу,навчи мене заховувати Твої заповіді з правдивою любов’ю, бо ті заповіді для тих,що люблять Тебе ,є легкою і єдиною дорогою до спасіння. Амінь.
«Отче наш»,
«Богородице діво»,
Зітхання: О,Ісусе,Милосердя моє,будь прославлений і змилосердися наді мною.»

ОДИНАДЦЯТА МОЛИТВА
Ісусе,незглибинне Джерело милосердя,благаю Тебе,на спомин про Твої рани,біль яких дійшов до мозку кісток і перейшов все внутрішнє тіло,визволи мене,нужденного, з гріхів і захорони в глибині тих ран перед розгніваним обличчям Божої справедливості до того часу ,аж промине обурення і слушний гнів. Амінь.
«Отче наш»,
«Богородице діво»,
Зітхання: О,Ісусе,Милосердя моє,будь прославлений і змилосердися наді мною.»

ДВАНАДЦЯТА МОЛИТВА
Ісусе,дзеркало правди,Любове,що з’єднуєш усі духовні сили.Знаку єдності,роздертий і замучений величезним впливом Дорогоцінної Крові. Згадай про безчисленні рани, що покрили Твоє Пресвяте Тіло від стіп до голови; безмірний біль , який Ти переносив у Своєму непорочному тілі з любов до нас.Ісусе Христе! Що ти міг би більше для мене ще зробити?Чого ти не виконав? Благаю,Тебе,мій Спасителю,зазначи всі свої рани Дорогоцінною Кров’ю в моєму серці ,щоб я міг у ньому безнастанно читати Твою біль і любов. Вчини так,щоб із розумінням Твоїх мук зродився в моїй душі плід Твоїх терпінь. Нехай Твоя любов зростає в ній щоденно і помножується аж до того часу,коли я стану перед Тобою; Скарбе всіх дібр і всієї радості ,солодкий Ісусе,дай у вічному моєму житті те,про що благаю Тебе .Амінь.
«Отче наш»,
«Богородице діво»,
Зітхання: О,Ісусе,Милосердя моє,будь прославлений і змилосердися наді мною.»

ТРИНАДЦЯТА МОЛИТВА
Ісусе,відвічна Могутносте, безсмертний і непереможний Царю. Згадай про страсті ,які Ти переносив тоді ,коли Тебе покинули всі сили:і фізичні ,і духовні. Тоді Ти схилив голову і сказав :»Сповнилося» Благаю Тебе,Владико, через цілковите ослаблення і пригноблення, яких Ти зазнав перед сповненням Відкуплення ,змилосердися наді мною в останній годині мого життя,коли моя душа буде тремтіти, а серце буде повне тривоги. Амінь.
«Отче наш»,
«Богородице діво»,
Зітхання: О,Ісусе,Милосердя моє,будь прославлений і змилосердися наді мною.»

ЧОТИРНАДЦЯТА МОЛИТВА
Ісусе,Єдинородний Сину Отця,сяйво і відблиск Його Божества ,згадай про сердечне і покірне віддання Себе Отцеві. Ти з довірям сказав:»Отче,в Твої руки віддаю мого духа».І тоді Ти помер .Але хоч Твоє тіло було покалічене і скривавлене, і Ти, віддаючи останній подих, перестав жити,Твоя Божественна сила відкрила милосердя і розілляла потоки благодатей для відкуплення душ. Тою дорогоцінною смертю і всіма її обставинами благаю Тебе,Царю святих, скріпи мене і поможи мені в боротьбі проти диявола ,поможи моєму тілові і крові ,щоб я ,мертвий від світу ,жив тільки Тобою і для Тебе в годині смерті прийми моє паломництво і душу скитальця до вічної брами. Амінь.
«Отче наш»,
«Богородице діво»,
Зітхання: О,Ісусе,Милосердя моє,будь прославлений і змилосердися наді мною.»

ПЯТНАДЦЯТА МОЛИТВА
Ісусе ,Символе життєдайної райської винної лози, згадай про обильну кип’ячу кров, яка щойно плила з Твого тіла, як вино з дозрілого виноградного плоду під час витискання. Т проколений списом вояка, з Твого ребра витекла вся кров і вода до останньої краплі. Висячи високо на хресті з похиленою пресвятою головою, Ти немов задеревів, був безвладний , без сліду життя назовні і всередині.Задля гіркої муки і задля проливу Дорогоціннної Крові благаю тебе ,пресолодкий Ісусе,зрани моє серце благодаттю ,щоб мої сльози покути і любові стали для мене днем і ніччю так необхідними,як хліб насущний. Наверни мене цілковито до Себе ,щоби моє серце творило до Себе, щоби моя мова була для Тебе милою, а кінець мого життя був увінчаний надією зустрічі з Тобою в раю, де я міг би хвалити і благословити Тебе навіки разом з усіма святими. Амінь.
«Отче наш»,
«Богородице діво»,
Зітхання: О,Ісусе,Милосердя моє,будь прославлений і змилосердися наді мною.»

ТОЙ ,ХТО ВІДМОВИТЬ ЦІ МОЛИТВИ ПІД ЧАС РОКУ ,ТОЙ :

1. Звільнить 15 душ свої родини з чистилища.

2. 15 праведних осіб з- поміж споріднених отримають Божу благодать.

3.15 грішників з-поміж споріднених будуть навернені.

4.Особа,яка відмовить ці молитви ,осягне відповідний спосіб досконалості.

5.Вже за 15 днів перд смертю буде переживати щирий жаль за всі поповнені гріхи,усвідомлюючи їх важкість.

6.За 15 днів перед смертю дам цій особі Моє Пресвяте Тіло, щоб через Нього вона була звільнена від вічного голоду.Також дам їй Мою дорогоцінну Кров для пиття, щоб у вічності вона не мала докучливої спраги.

7. Покладу перед нею мій переможний Хрест як допомогу і оборону проти замірів неприятеля.

8.Перед смертю прийду до цієї особи з моєю найдорожчою Матір’ю.

9.Прийму з добротою її душу і запроваджу її до вічної радості.

11.Треба знати, що якби хтось жив і 30 років у гріхах, а потім зі скрухою в серці відмовляв побожно ці молитви, або хоча б постановив їх відмовляти, Господь відпустить його гріхи.

12.Захоронить його перед згубними спокусами.

13. Збереже йому пам'ять почуттів.

14. Захоронить його перед наглою і несподіваною смертю.

15.Звільнить його душу від вічних кар.

16.Та людина отримає все, про що тільки попросить Господа і Пресвяту Богородицю.

17. Якщо б хтось жив завжди згідно з Божою волею і повинен би передчасно вмерти, його життя буде продовжене.

18.Той, хто відмовить ці молитви, за кожним разом отримає дочасний відпуст.

19.Та людина отримає запевнення, що буде втішатися щастям ангельських хорів.

20. Кожний , хто навчив би інших тих молитов ,ніколи не буде позбавлений радості і заслуги , але вони будуть вічно тривати.

21.Там ,де відмовляються ці молитви,Бог є присутнім своєю благодаттю

вівторок, 9 березня 2010 р.

Молитва на Великий Піст (митрополита Андрея Шептицького)

Дякую Тобі, Всевишній Боже, що Ти дав нам діждатися того Великого Посту з пасхальною Сповіддю і св. пасхальним Причастям. У Сповіді очистиш нас з усіх наших гріхів, а в Пресвятій Євхаристії прийдеш до нас, завітаєш у наших серцях.

Світлом Твоїм просвітиш темряву наших душ, силою Своєю скріпиш слабості нашої людської природи, Своєю наукою і пресвятою благодаттю спрямуєш нас на дорогу християнської праведности, що ведуть до неба. Як же Тебе зустрінемо, чим привітаємо, як приймемо, як дякуватимемо за всі Твої дари?

Ти з високого неба, Всевишній Сотворитель вселенної, Предвічне Слово Боже і правдивий Бог, Цар Царствуючих і Господь Господьствуючих, Ти, що сотворив світ і рядиш цілим світом, що пануєш над ангельськими й архангельськими хорами, Ти, якому служить ціла вселенна, якого слухають усі сотворіння на небі й на землі, Ти, що з любови до нас хотів зійти з неба на землю, умалити й понизити Себе, приймаючи нашу людську природу, Ти, Вседержителю Боже, приходиш до нас у тій людській природі й у Пресвятій Євхаристії приносиш нам жертву Свого Найсвятішого Тіла і Своєї Найсвятішої Крови. Що ж віддамо Тобі з вдячности за такі дари? Ось, буду бодай в маленькій частині Тебе наслідувати: як Ти з любови до нас приніс жертву із Свого життя, так і ми з любови до Тебе принесемо жертву з нашого життя. Не хочеш нашої смерти, але хочеш, щоб ми були кожної хвилини готові хоч би і на смерть, щоб прославити Твого Небесного Отця в наших ділах і причинитися до добра і спасіння наших ближніх. У святому пасхальному Причастю принесемо Тобі оцю жертву: намірення серця й бажання душі жити і вмирати в любові до ближніх, в любові до нашого народу. З любови до Тебе та до ближніх, в любові до нашого народу. З любови до Тебе та до ближніх хочемо віддати життя на працю, та труди, а як така буде Твоя воля й на смерть. А Ти, Христе Спасителю, прийми цю нашу волю, поблагослови нашій жертві й дай витривати у святих постановах до смерти. 
Амінь


Молитва за прославу Митрополита Андрея Шептицького

Господи Боже, задля Твоєї більшої слави і добра душ,
прослав Твого вірного Слугу митрополита Андрея Шептицького
і обдаруй нас тією благодаттю (називаємо прохання) про яку так
гаряче просимо Тебе через Його заступництво. 

Амінь.


понеділок, 8 березня 2010 р.

Молитва за недужих

Господи наш, Ісусе Христе! Коли Ти ще жив на землі, до Тебе люди приносили своїх хворих, а часто і самі вони приходили до Тебе цілини громадами і Ти немічних зводив на ноги, прокажених очищав, сліпим повертав зір, німим – мову, а глухим – слух, і всім тяжко недужим подава здоровя душі й тіла. Поглянь, Господи, у своєму милосерді на мене (цього, цю) хворого (хвору) Твого (Твою) раба (рабу), (імя), і, якщо така Твоя свята воля, поверни мені (йому, їй) здоровя.
Та якщо здоровя тіла могло б бути загрозою для спасення моєї душі, а ця недуга є дорогою, яка заведе мене (його, її) до Тебе, тоді ласкою Своєю допоможи мені (йому, їй), з відданням Твоїй святій волі, терпеливо, без скарги й нарікання переносити цю недугу. Нехай це терпіння буде мені (йому, їй) на відпущення і спокутування всіх моїх (його, її) провин та на зібрання заслуг для вічного життя. І моїм (його, її) життям, і моєю (його, її) смертю хай буде прославлене ім’я Пресвятої Трійці, Отця і Сина, і Святого Духа, по віки вічні.
 Амінь

Молитва до святого Боніфатія від недуги пияцтва

О святий страждальче Христовий, воїне Царя Небесного, земні насолоди Ти відкинув і до Вишнього Єрусалиму стражданнями вознісся, мученику Боніфатію!
Почуй же мене грішного, що приносить від серця скорбного молитви щирі, і вблагай Господа нашого Ісуса Христа простити всі гріхи мої вольнії і невольнії. Стань, мученику Христовий, за приклад мені грішному, образ покаяння собою являючи.
Будь для мене проти супротивника злого – диявола, своїми молитвами до Бога помічником і заступником, бо ж не раз прагнув я уникнути сітей його лукавих, але вудлищем гріховним упійманий був і вирватись від нього безсилий, якщо Ти не підтримаєш мене в обставинах скрутних; і скільки ж разів я покаятись намірявся, та нещирий перед Богом був, цього ради перед Тобою припадаю й молюся; спаси мене, святий мученику Божий, від усякого зла заступництвом Твоїм перед благодаттю Всесильного Бога, в Трійці Святій славимого і поклоняємого, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і присно, і во віки віків.
 Амінь

Молитва від недуги пияцтва до Спасителя

Господи, Спасителю наш, що перетерпів великі спокуси в пустелі від диявола, не дай нам стати його покірними рабами. Вияви благодать Свою у дотриманні нами даного слова. Поможи нам, врозуми нас у тверезості перебувати всі дні життя нашого земного, спрямуй ходу нашу, щоб без блукань перейти нам шлях Тобою, Всеблагий, заповіджений. Господи, Боже наш, щедрий і премилостивий, не бажаєш Ти смерті грішника, але навернення його й життя вічного! Зглянься милостивим Твоїм оком на одержимих недугою пияцтва рабів Твоїх. Ти відаєш про скорботу їхню від недуги цієї, знаєш про немічність природи нашої, бачиш силу великого й лукавого спокусника. Врозуми затьмарених розумом, вилікуй одержимих, утверди їх у поміркованості, скріпи у стриманості, щоб не охопила їх безнадія, хай відродиться в них турбота за спасіння душі своєї, про здоров’я тіла свого на славу Твою і за життя у чеснотах для користі власної й на благо ближніх. Хай у тверезості проживуть життя своє і достойно прославлять Ім’я Твоє.
Амінь

Молитва за українську землю

Господи, Боже, Владико Небесний, що небом і землею управляєш, зішли свою ласку і на українську землю і глянь на неї ласкаво. Ти знаєш, Господи, скільки праведної крові борців наших і скільки гіркого поту хлібороба нашого упало на ту рідну землю. Не дай же, Господи, нашої землі в наругу побідника ні напасника. Нехай животворна роса щедрот і благодатій Твоїх упаде на українські ниви й лани, на поля й левади, на ліси і на діброви, на гори і долини, на степи і на моря українські. Нехай красується українська земля вільна і незалежна, і нехай не топче її стопа ворожа, але нехай буде наша рідна прадідна земля окрасою вінця і слави Твоєї.
 Амінь

Молитва за ворогів

Наймилосердніший Ісусе, щирим серцем прошу Тебе: дай мені ласку й силу прощати всім моїм ворогам з такою любов’ю, з якою Ти на Голгофі молився за своїх розпиначів. Прощаю всім, хто коли-небудь вчинив мені що-небудь злого думкою, словом, чи ділом, і прошу Тебе з глибини мого серця: не карай їх, а помилуй і дай їм стільки добра, скільки лиха вони бажають мені. Подай їм, Господи, земні й небесні Твої блага.
 Амінь.

Молитва до Хреста Животворящого

Нехай воскресне Бог, і розбіжаться вороги Його, і нехай тікають від лиця Його ті, що ненавидять Його. Як щезає дим, нехай вони щезнуть; як тане віск від лиця вогню, так нехай згинуть біси від лиця тих, що люблять Бога і що осіняють себе знаком Хреста і в радості проказують: радуйся, Пречесний і Оживляючий Хресте Господній!  Ти прогнав бісів силою на Тобі розпятого Господа нашого Ісуса Христа, що в ад зійшов і диявольську силу потоптав, і подарував нам Тебе, Хрест Свій Чесний, на прогнання всякого супротивника. О Пречесний і Животворний Хресте Господній!  Помагай мені з пресвятою Дівою Богородицею, і з усіма Святими навіки!
 Амінь.

Молитва до Ісуса, судді усіх нечистих духів

Ти, що судиш усіх нечистих духів і силою свого слова вигнав легіон!  З’явися і тепер через Єдинородного Твого Сина до творіння, яке Ти створив за своїм образом, і визволи його від володіння ворога, щоб воно, помилуване й очищене, ввійшло у святе Твоє стадо і благодатно зберігся одухотворений храм Святого Духа і Божествених Пречистих Тайн, милосердям і чоловіколюбством Єдинородного Твого Сина, з яким благословенний Ти разом з Пресвятим, Всеблагим і Животворчим Твоїм Духом, нині, і повсяк час, і навіки-віків.
 Амінь

Молитва до вічного Бога про очищення від усякого демонічного впливу

Вічний Боже, який визволив рід людський від полону диявола!  Звільни раба Твого (рабу Твою) (ім’я) від усякої дії нечистих духів, накажи злим духам та демонам відступити від душі й тіла раба Твого (раби Твоєї) (ім’я), не знаходитись та неховатися у ньому (ній). Нехай вийдуть вони з творіння рук Твоїх в ім’я Твоє святе, і Єдинородного Твого Сина і Животворчого Духа Твого, щоб раб Твій (раба Твоя), очистившись від усякого демонічного впливу, жив (жила) чесно,
правдиво і благочестиво, удостоюючись Пречистих Тайн Єдинородного Твого Сина і Бога нашого, з яким благословенний і преславний Ти разом з Пресвятим Всеблагим і Животворчим Твоїм Духом, нині, і повсякчас, і навіки-віків.
Амінь

Молитва до блаженного єпископа Миколая Чарнецького

Всеблагий Отче, Великий предивний Чудотворче, Ти Своїми молитвами до Господа Бога лікував від усякої недуги і болі, оздоровлював святою землею зі своєї могили. Ти продовжуєш оздоровлювати нужденних, які до Тебе звертаються. Ти своєю опікою відвертаєш людську біду. Щиро благаю Тебе, скорого утішителя тих, що є в небесах, і тих, що в нуждах теперішнього земного життя, поспіши і до мене зі своєю допомогою, захисти мене і всю рідню мою від вогню і води, від голоду і пошесті, від важкої хвороби і передчасної смерті. Хорони мене через ціле моє життя, а особливо у хвилини переходу від земного життя до вічності. Захисти мене своїм святим щитом Твоєї молитви, перед справедливим гнівом Христа – Бога. Допоможи мені, щоб я сподобився (сподобилась) на віки-вічні у небесному Царстві разом з Тобою, прославляючи і величаючи Боже Милосердя.
Амінь

Молитва до блаженного єпископа Миколая Чарнецького

Духовний Отче, вірний заступнику тих, хто до Тебе звертається, і тих, які благають у Тебе Твоєї допомоги. Я молюся до Тебе, заопікуйся мною, хорони мене від біди, хвороби, душевного безсилля, гріхів.
Духовний Отче, Ти змилосердився над багатьма християнами, оздоровив їх від передчасної смерті,  благаю Тебе, через молитву до Тебе, Владико, випроси у Господа Бога ласки, оздорови мою душу і тіло, сотвори чудо, поблагослови нас на здоров’я, мир – злагоду і всяку благодать у сім’ї. На славу у Тройці Єдиного Бога Отця і Сина і Святого Духа.  
Амінь

Охоронна молитва священомученика Кипріяна

Починаємо промовляти молитву Кипріяна. Чи вдень, чи вночі, чи в будь-який інший час коли промовляємо, то усі сили, що супротивні Славі Бога Живого, відпадуть.
Цей священомученик усією душею молячись Богові, проказував:
„Господи, Боже Сильний і Святий, Царю над царями, почуй нині молитву раба Твого, Кипріяна.
Тобі підкоряються незліченні тисячі Ангелів і Архангелів, Ти знаєш таємниці серця раба Твого (ім’я), явись йому, Господи, як в оковах Павлові і у вогні Феклі. Як пізнати мені Тебе, творячи усі беззаконня мої.
Ти, стримавши хмари, не дав дощу небесному пролитися на дерево в саду, а воно плоду не дало. Жінкам не дав зачати, а іншим народити дітей. На обгородження вертограду (саду) тільки дивився і не творив. Лозі заборонив цвісти, а колосу колоситися, винограду родити, а звірям плодитися, рибам морським плавати, а птахам небесним літати. Так Ти явив силу Свою пророкові Іллі.
Молю Тебе, Господи Боже мій, усі чари й усіх лукавих бісів, які людину схиляють до гріха, чинячи гріх з ним, Ти, силою Своєю заборони!  Нині ж, Господи Боже мій, Сильний і Великий, благослови для недостойного достойним мені бути, і причетним до Твого святого стада, молю Тебе, Господи Боже мій, хто щиро молиться цією молитвою вдома чи будь де, дай йому те, що він просить.
Пресвятою Величчю Твоєю, милосердним був до мене і не захотів згубити мене з усіма беззаконнями моїми: так не згуби усякого, хто молиться до Тебе цією молитвою.
Нестійкого у вірі зміцни!  Безсилого духом укріпи!  Зневіреного наверни і не відвернися від усякого, хто звертається до Твого святого імені.
Я ж, припадаючи до Тебе, Господи, молю і прошу святе ім’я Твоє: якщо у будь-якому місці, а тим більше на православному християнинові є чари від лукавих людей чи бісів, то нехай прочитають цю молитву над головою людини в домі його, і нехай звільниться він від насланих злими духами заздрощів, лестощів, ревнощів, ненависті, преклоніння перед злом, страху перед злом, дійсного отруєння, від язичеської отрути і від усякого заклинання і прокляття.
Хто молить цією молитвою вдома, нехай той буде захищений від усяких спокус диявольської потвори, отрути злих і лукавих людей, від заклинань і усяких чар і чародійства, і нехай біжать від нього біси і відступлять злі духи.
Господи Боже мій, що маєш владу на небесах і на землі, заради імені Твого святого і заради несказаної благості Сина Твого, Бога нашого Ісуса Христа, почуй в цей час недостойного раба Твого (ім’я), що читає цю молитву і через неї нехай згинуть усі диявольські прояви.
Як тане віск від вогню, так нехай згинуть усі чари і заклинання лукаві перед лицем людини, яка читає цю молитву. Так Ім’я Животворчої Трійці, нам просвітництва суть, крім Тебе, іншого бога не знаємо. Тобі віруємо, Тобі поклоняємося і Тебе просимо: захисти, заступи і збережи нас, від усякого лукавого дійства і чарів злих людей.
Як Ти синам Мойсея із каменя солодку воду дав, так само, Господи Боже сильний, поклади Свою руку на раба Твого (ім’я) повну благодаті Твоєї і захисти від усяких злих підступів.
Благослови, Господи, дім, бо в ньому моляться цією молитвою, і усякого, хто шанує пам’ять про мене. Милість Свою пішли йому, Господи, і захисти його від усякого чародійства. Помічником будь йому, Господи.
Чотири ріки: Фесон, Геон, Євфрат і Тигр едемська людина не може втримати, так не може жоден чарівник зробити злого або являти мрії бісівські при читанні молитви цієї, силою Бога Живого!  Хай згине демон і проженеться уся супротивна і зла сила, пущена злими людьми на раба Божого (ім’я).
Як примножив літа цареві Ізекії, так умнож і літа тому, хто молиться цією молитвою. Службою ангелів і співом Серафимів, Благовіщенням Пресвятій Діві Марії від архангела Гавриїла і заради безтілесного зачаття Її, Господа нашого Ісуса Христа, славного Різдва Його у Вифлеємі, знищенням Іродом чотирнадцяти тисяч немовлят і Святим Хрещенням Його, прийнятим на ріці Йордані, постом і спокусами, посланими Йому дияволом, Його великою перемогою і страшним судом Його, великими чудесами в світі зцілення і очищення даруй. Мертвих оживи, бісів вижени і Вхід Його в Єрусалим, як царя, сповни – Осанна Синові Давида!  Від Різдва свого Ти скорботи терпів, перетерпів розп’яття і поховання, і воскрес на третій день, як написано в Писанні, і на небо зійшов. Співи багаточисленних ангелів і архангелів славили Твоє прибуття, а зараз сидиш праворуч Отця Свого до другого пришестя, коли прийдеш Ти судити живих і мертвих.
Ти дав владу святим учням Твоїм і апостолам, сказавши: „Затримаєте і затримається, розрішите і розрішиться”. Так і усякому по молитві цій, розріши усяке диявольське чародійство над рабом Твоїм (ім’я).
Заради Святого Великого імені Твого заклинаю і проганяю усіх духів лукавих і злих, і зурочення злих людей, чародійства їх: наговори, чари, шкоду від злого ока, чародійство і усякі хитрощі диявольські. Молю Тебе, Багатомилостивий Господи, відведи від раба Твого (ім’я), і від дому його, і від усякого добра його.
Так, як Ти примножив багатства праведного Йова, так примнож, Господи, домашнє життя тим, що звертаються цією молитвою: створенням Адамовим, жертвою Авеля, Благовіщенням Йосиповим, святістю Епоха, правдою Ноя, наверненням Мелхиседека, вірою Авраама, святістю Якова, пророкуванням пророків, святинею патріярхів, кров’ю священомучеників, вбивством Петра і Павла, дитинством Мойсея, цнотою Івана Богослова, священством Аарона, діяннями Ісуса Навина, святістю Самуїла, дванадцятьма колінами Ізраїлевими, молінням пророка Єлисея, постом і видінням пророка Даниїла, проданням Йосипа Прекрасного, премудрістю пророка Соломона, силою ста шістдесяти ангелів, молитвою чесного славного пророка і Хрестителя Івана і ста десяти святителів ІІ Вселенського Собору, святих сповідників і помічників страшного несказанного імені Твого Святого, Всеславного Всевідучого Бога, Йому ж підкоряється незліченна кількість ангелів. Заради їх молитов молю і прошу Тебе, Господи, прожени і подолай усяку злобу і лукавство від раба Твого (ім’я), і хай біжить воно в тартари.
Молитвою цією звертаюся до Єдиного і Непереможного Бога, нехай буде усім православним людям спасіння в домі, де моляться цією молитвою. Написана на 72 мовах, нехай переможе вона усяке лукавство: чи на морі, чи в дорозі, чи у джерелі, чи в колодязі, чи на верхньому порозі, чи на нижньому, чи позаду чи спереду, чи в стіні, чи в покрівлі, нехай усюди розрішиться!
Нехай розрішиться усяка диявольська мара, існуюча і діюча в горах, чи у вертепах, в домашніх притворах чи у прірвах земних, в корінні дерева, чи в листі рослин, в нивах чи в садах, в траві чи в кущах, в пічці чи в бані, нехай згине!
Нехай згине усяке лукаве діяння: в риб’ячій шкірі чи плоті, в шкірі змії чи в шкірі людини, в святкових прикрасах чи в головних уборах, в очах чи у вухах, у волоссі на голові чи в бровах, в ліжку чи в одязі, в обрізаних нігтях ніг чи рук, в крові гарячій чи у воді студеній, нехай розрішиться!
Усяке злодійство чи чародійство нехай розрішаться: в мозку чи під мозком, в плечі чи між плечима, в м’язах чи в гомілках, в нозі чи руці, в животі чи під животом, в кісточках чи в жилах, в шлунку чи в природніх межах, нехай згине!
Нехай згине усяке диявольське дійство чи мара наслана на золоті чи сріблі, на міді чи залізі, на олові чи свинці, на меду чи воску, у вині чи пиві, в хлібі чи їжі, в усьому нехай згине!
Нехай згине усякий диявольський умисел проти людини: в морських гадах чи в літаючих комахах, в тваринах чи в птахах, в зорях чи в місяці, в звірях чи в плазунах, в хартіях чи в чорнилі, в усьому нехай згине.
Іще двоє лукавих саламандру і ремихару, прожену, єлизиду і диявола від раба Божого (ім’я), силою Чесного і Животворчого Хреста Господнього з усіма силами небесними перед високим і Страшним Престолом Божим, що слугам Твоїм вогонь палаючий посилає. Херувими і Серафими, Влади і Престоли, Панування і Сили.
В одну мить увійде в рай розбійник молитвою. Помолився молитвою Ісус Навин – сонце стало і місяць, помолився пророк Даниїл і закрили леви пащі. Три отроки: Ананій, Азарія і Місаїл погасили печі вогненні молитвою. Так само молю Тебе, Господи, по молитві цій дай усякому, хто молиться.
Молюся і прошу святий собор пророків – Захарія, Осію, Ієсея, Йоіла, Амоса, Самуїла, Іллю, Єлисея, Наума і пророка Предтечу і Хрестителя Господнього Івана, молю й прошу чотирьох євангелистів – Матвія, Марка, Луку та Івана Богослова, святих першоверховних апостолів Петра і Павла, святих і праведних Богоотців Йоакима і Анни, Йосипа обручника, Якова – брата Господнього по плоті, Симеона Богоприїмця, Симеона – родича Господнього, Андрія юродивого Христа ради, Івана Милостивого, Ігнатія Богоносця, священомученика Ананія, Марка Грецького, Кирила патріярха Єрусалимського, преподобного Єфрема Сирина, Марка гробокопача, трьох святителів – Василія Великого, Григорія Богослова, Івана Золотоустого, а також святого отця нашого святителя Миколая архиєпископа Мир Лікійського чудотворця, святих митрополитів та чудотворців – Петра, Олексія, Йони, Пилипа, Гермогена, Інокентія, преподобних чудотворців Сергія і Никона, преподобних чудотворців Зосими і Савватія, святих отців наших Пахомія, Антонія, Феодосія, Пимена Великого, святого Серафима Саровського, Симеона і Даниїла Стовпників, Максима Грека, Мелетія Афонського, Никона патріярха Антиохійського, великомученика Кипріяна і матір його Ірину, Олексія Чоловіка Божого, святих преподобних жінок – мироносицю Марію Магдалину, Єфросинію, Ксенію, Євдокію, Анастасію; святих великомучениць – Параскеву, Катерину, Февронію, Марину, що свою кров пролили за Тебе, Боже наш, і всіх святих, що довіку Тобі вгодили, Господи помилуй і спаси раба Твого (ім’я), нехай не торкнеться ні його, ні його дому ніяке зло і лукавство ні у вечірній час, ні у вранішній, ні вдень, ні вночі нехай не доторкнеться.
Збережи його, Господи, від повітряних, тартарових, водяних, лісович, дворових та усякого роду бісів і духів злоби.
Молю Тебе, Господи, щоб написана молитва ця священомученика Кипріяна та стверджена і ознаменована була Святою Трійцею на погибель і вигнання усякого зла, ворога і супостата, бісівських сітей, що лювлять усюди людину чарами і чародійством Садока і Нафанаїла, якого звуть Єфил і дочок Самуїлових, майстерних в чародійстві.
Словом Господнім утвердиться небо і земля і все піднебесся, силою молитви цієї згинь усяка ворожа мара і потвора.
Закликаю на допомогу усі сили небесні і сподвижників Твоїх архангелів: Михаїла, Гавриїла, Рафаїла, Уриїла, Салафаїла, Ієгудиїла, Варахаїла, Ангела і хоронителя мого, силу Чесного Животворчого Твого Хреста й усі Сили і Духи небесні нехай буде збережений раб Твій (ім’я), Господи, і нехай буде осоромлене лукавство диявольське усією Силою Небесною на славу Синові Твоєму, Господу нашому Ісусу Христу, завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Господи!  Ти єдиний Всесильний і Всемогутній, збережи по молитві священомученика Кипріяна раба Твого (ім’я). Амінь. (Тричі).
Господи Ісусе Христе, Слово і Сину Божий, молитвою Пресвятою Твоєї Матері, і Ангела Хоронителя мого помилуй мене грішного раба Твого (ім’я). (Тричі).
Всі святі і праведні, моліть Милостивого Бога за раба (ім’я), нехай збереже і помилує мене від усякого ворога і супостата. Амінь”. (Тричі).
Після кожного прохання три земних поклони.